Benzinski totemi

  • Kategorija: Totemi
  • Proizvođač: Šljivić elektronika
  • Projekat započet od:: 01 March, 2020
  • Project URL: www.sljivicelektronika.com

Benzinski totemi

Svakodnevne promjene cijena nafte na svjetskom tržištu, dovele su do potrebe brzih korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, na svim benzinskim stanicama. Pravo rješenje jeste ugradnja digitalnih displeja u benzinske toteme. Ugradnjom digitalnih displeja u benzinske toteme, imate mogućnost brze izmjene cijena naftnih derivata, ali i znatno bolji efekat. Toteme izrađujemo u više varijanti i veličina, jednostrane ili dvostrane. Izrađujemo kompletne toteme od veoma kvalitetnih materijala u koje uugrađujemo digitalne displeje za ispis pojedinačnih cijena za sve vrste derivata. Isto tako izrađujemo displeje koje prilagođavamo već postojećim totemima, koji do sada nisu imali ugfrađene displeje. Dakle radimo reparaciju već postojećih totema uz ugradnju digitalnih displeja za ispis cijena. Promjena cijena se vrši na veoma jednostavan način uz pomoć male tastature ili daljinskog upravljaljača dok po zahtjevu kupca instaliramo odgovarajući softver za promjenu cijena derivata putem računara..


U benzinske toteme preporučujemo ugradnju digitalnih časovnika tipa DS100-4 ili sličan