ADK60x60 3xLED

  • Kategorija: Svjetleće reklame
  • Proizvođač: Šljivić elektronika
  • Projekat započet od:: 01 March, 2020
  • Project URL: www.sljivicelektronika.com

ADK60x60 3xLED

Veoma atraktivan apotekarski krst, veličine 60 x 60 cm, sa 3 reda LED dioda.
Okvir krsta je od, veoma atraktivnog Al profila. Unutrašnjost krsta je popunjena sa 3 reda, zelenih LED dioda. Elektronika sa mikroprocesorom upravlja palenjem ili gašenjem svakog pojedinačnoig reda LED dioda, što daje dodatnu atraktivnost apotekarskog krsta. Koriste se SUPER LED diode, veoma intenzivnog sjaja, što garantuje vidljivost promjena i kada je krst izložen, direktnom uticaju sunca.
Po narudžbi investitora unutrašnjost krdta se popunjava različitim nazivima, npr. “APOTEKA! ili znakom apoteke (logo).